Stanislav Vyskočil

Diplomová práce

Návrh úprav na křižovatce Polanecká - výjezd na okružní křižovatku v Ostravě-Svinově

Design of Modifications of Intersection Polanecká - Exit to Roundabout in Ostrava-Svinov
Anotace:
Tématem diplomové práce je na základě zajištěných podkladů a provedených průzkumů provést variantní návrhy úprav zadané křižovatky. Návrhy vycházejí z podrobné analýzy bezpečnosti, intenzity a kapacity dopravy. Jednotlivé návrhy na změnu organizace dopravy jsou podloženy kapacitními výpočty, vyčíslením nákladů a komplexní analýzou. Celá diplomová práce je strukturována do 6 částí.První část detailně …více
Abstract:
The theme of this Diploma thesis is to propose different solution scenarios of assigned intersection based on conducted research and analysis. The Diploma thesis is structured into 6 parts.The first part describes chosen area and its surroundings in details and summarize current situation. The second part is consisted of practical assignments like as Traffic research, Traffic intensity and calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Libor Jacko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava