Theses 

Srovnání pohybové aktivity dobrovolníků během SP v biatlonu s aktivitou jejich běžného dne – Bc. Ondřej Kratochvíl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ondřej Kratochvíl

Diplomová práce

Srovnání pohybové aktivity dobrovolníků během SP v biatlonu s aktivitou jejich běžného dne

Comparison of volunteers physical activity during the World Cup in biathlon with their normal day activity

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou dobrovolníků na světovém poháru v biatlonu, který se konal v Novém Městě na Moravě v prosinci roku 2016. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Cílem práce je zjistit, jakou pohybovou náročnost představují jednotlivé pozice dobrovolníků tohoto světového poháru na vybraných pozicích, a porovnat je mezi sebou a s aktivitou jejich běžného dne. V teoretické části provádím rozbor dosavadních poznatků a charakterizuji základní pojmy, jako jsou pohybová aktivita, monitoring pohybové aktivity a dobrovolnictví. Výzkumná část se věnuje vyhodnocení dat z hlediska srovnání pohybových aktivit.

Abstract: The subject matter of this diploma thesis is analysis of volunteer physical activities during 2016 Biathlon World Cup in Nove Mesto na Morave. The thesis is divided into theoretical and practical part and the objective was to find out volunteers' physical demand in their assigned positions of the World Cup and compare them to each other and to the activities of a regular day. The theoretical part focuses on current data analysis and basic terminology or characteristics such as monitoring and description of physical activities and purpose of volunteering. The practical part center of interest is evaluation of data from the physical activities point of view.

Klíčová slova: pohybová aktivita, doporučení pohybové aktivity, sledování pohybové aktivity, dobrovolníci, světový pohár v biatlonu, physical activity, recommendation of physical activity, monitoring of physical activity, volunteers, world cup in biatlon

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz