Mgr. Michaela Kubešová

Bachelor's thesis

Koláž: Izolovanost jednotlivých fragmentů ve filmu 500 dní se Summer

Collage: Isolation of separate fragments in 500 days of Summer
Anotácia:
Předmětem této bakalářské diplomové práce je neoformalistická analýza filmu 500 dní se Summer. Tento snímek byl debutem režiséra Marca Prestona Webba. Hlavním cílem této práce je ukázat, jak film 500 dní se Summer pracuje s principem koláže, který vybízí diváka ke kolážování/skládání jednotlivých izolovaných segmentů v jednotný celek.
Abstract:
This bachelor thesis is about low budget film 500 days of Summer directed by Marc Preston Webb. The thesis consists of two parts. The first section is focused on cultural and economical context and the second part of the thesis consists of neoformalist analysis itself. The main aim is to find a dominant feature, in the case of 500 days of Summer a principle of collage.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Marie Barešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Práce na příbuzné téma