Bc. Petra Bernatíková

Bachelor's thesis

Erik Satie: koncept hudby v prostoru a idea ambientní hudby

Erik Satie: the concept of furniture music and an idea of ambient music
Abstract:
Skladatel Erik Satie za svého života vytvořil koncept nazvaný La musique d´ameublement a změnil jím pohled na hudbu. Hudba, která nemá být vnímána jako umění, nýbrž jako součást prostředí ve kterém žijeme, inspirovala mnoho umělců včetně Briana Ena, u kterého vyústila ve vznik ambietní hudby.
Abstract:
The composer Erik Satie created the concept La musique d´ameublement and changed the view of the music. Music which not suppose to be an art but the part of an environment in which we live inspirated many artists. Also another composer Brian Eno who developper ambient music.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta