Dagmar JEŽÍKOVÁ

Master's thesis

Hry a netradiční úlohy v matematice na 1.stupni základní školy

Games and unconventional exercises in mathematics at primary school
Abstract:
Představená práce je zaměřena na analýzu skutečného stavu zájmu žáků 1. stupně ZŠ o matematiku, efektivitu vhodných didaktických her využívaných v hodinách matematiky, frekvence realizace této didaktické metody a pomůcek ze stran pedagogů v rámci praktického uplatnění. Teoretické hledisko pojímá terminologii oblastí tvořivého a efektivního vyučování, didaktických her, motivací žáků a profesní osobnosti …more
Abstract:
The presented work focuses on an analysis of the real state of interests in mathematics that pupils at primary school have, efficiency of suitable didactic games used in mathematics lessons, a frequency of this didactic method realisation and aids at the part of pedagogues within practical application. The theoretic aspect conceives terminology of the areas of creative and effective education, didactic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2010
Accessible from:: 24. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2010
  • Supervisor: RNDr. Vilma Novotná

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JEŽÍKOVÁ, Dagmar. Hry a netradiční úlohy v matematice na 1.stupni základní školy. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta