Bc. Kateřina Burianová

Bakalářská práce

Kulturní narcismus v současné sociologii

Cultural Narcissism in Contemporary Sociology
Anotace:
Bakalářská práce Kulturní narcismus v současné sociologii popisuje diskurz kulturního narcismu v sociologických pracích v posledních deseti letech. Zároveň je přiblížen narcismus v psychologické rovině. Také je nastíněno ustavení diskurzu kulturního narcismu, který je založen především na práci Christophera Lasche The Culture of Narcissism. Tato přehledová studie odhalila pravidelnosti využívání určitých …více
Abstract:
Bachelor thesis Cultural Narcissism in Contemporary Sociology describes discourse of cultural narcissism in sociological works within last ten years. Narcissism in psychology is also mentioned. Stabilization of discourse of cultural narcissism is defined, based primary on book by Christopher Lasch The Culture of Narcissism. This study overview discovered certain regularities of usage of concepts linked …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií