Mgr. Radek Mansfeld

Bakalářská práce

Softwarový projekt: Aplikace pro mobilní zařízení umožňující kontrolu, sběr dat a evidenci v oblasti parkování

Software project: Mobile device application for monitoring, data collection and evidence in the parking branch
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem softwarového řešení pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows Mobile 6.x. Cílem je zjednodušit, zrychlit a zpřesnit evidencí o realizované servisní činnosti, kontrolách dodržování pravidel parkování a procesu sběru a předzpracování vstupních dat analýzy dopravy v klidu.
Abstract:
This bachelor thesis describes the development of the software solution for mobile devices using Windows Mobile 6.x. The goal is to make the evidence of service cases, monitoring compliance of parking rules and data collection, easier, faster and more precise and to provide a tool to preprocess data for analysis of static stationary traffic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní