Bc. Dominik Chovanec

Diplomová práce

Metódy a nástroje priestorovej ekonometrie pre odhady dynamiky regionálnych trhov práce

Using methods and tools of spatial econometrics for estimating dynamics of regional labour markets
Abstract:
This master thesis deals with analysis of regional markets of Czech Republic, its regions and districts, using methods and tools of spatial econometrics. In the introduction a research of articles is described, followed by an explanation of used data, models and methods. Detailed presentation of all used models forms the next chapter. Estimates of the models on the data and interpretation of obtained …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou regionálnych trhov Českej republiky, jej krajov a okresov, pomocou metód a nástrojov priestorovej ekonometrie. V úvodnej časti sa nachádza rešerš článkov skúmajúcich podobnú problematiku, ďalšiu časť tvorí popis využitých dát a všeobecné predstavenie využitých modelov a metód. V predposlednej časti sú podrobne predstavené všetky využité modely. Záver obsahuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Chalmovianský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma