Petra Novotná

Master's thesis

Projektová dokumentace rekreačního objektu

Project documentation of recreational object
Anotácia:
Diplomová práce je zpracována formou projektové dokumentace pro stavební povolení, obsahující všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Projekt řeší rekonstrukci rekreačního objektu v Lipníku nad Bečvou. Objekt je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkroví. V prvním nadzemním podlaží se nachází obytná místnost, kuchyně, technická místnost, koupelna a WC. V podkroví se nachází dvě …viac
Abstract:
The diploma thesis is prepared in the form of project documentation for a building permit, containing all the requisites according to applicable legislation. The project addresses the reconstruction of a recreational building in Lipník nad Bečvou. The building has no basement, one floor and an attic. On the first floor there is a living room, kitchen, utility room, bathroom and toilet. In the attic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2021
  • Vedúci: Jana Tichá Blahutová
  • Oponent: Petr Mika

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme:
Stavební inženýrství - Městské inženýrství