Kateřina Bosáková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace Těšínského divadla Český Těšín vůči generaci Y

Marketing Communication of the Těšín Theater Český Těšín towards the Y generation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace divadla vůči generaci Y. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané problematiky - divadlu, jeho propagaci a generaci Y. Dále popisuje základní charakteristiku vybraného divadla (Těšínské divadlo Český Těšín). Na základě získaných informací je definována marketingová komunikace organizace vůči generaci Y. V souladu s výsledky provedeného …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with problems of the marketing communication of a theatre against generation Y. First the thesis determine theoretical knowledge of the problem areas - theatre, its propagation and generation Y. Then the thesis descibe basic characteristics of the selected theatre (Těšín Theatre). Based on the obtained information is defined marketing communication of the organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Gartnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bosáková, Kateřina. Marketingová komunikace Těšínského divadla Český Těšín vůči generaci Y. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace