Jana Veselá

Master's thesis

Vliv sdílené ekonomiky na spotřební chování v cestovním ruchu

The impact of sharing economy on consumer behavior in tourism
Abstract:
Práce se zabývá vlivem sdílené ekonomiky na spotřební chování v cestovním ruchu. Teoretická část zkoumá různé úhly pohledu na spotřební chování a důležitost mobilních technologií pro nynější rozvoj sdílené ekonomiky. Praktická část se pak již soustředí na charakterizování sdílené ekonomiky, vymezení konkrétních zprostředkovatelů a především pak na samotný vliv tohoto fenoménu na spotřební chování v …more
Abstract:
The thesis concentrates on the impact of the sharing economy on consumer behavior in tourism. The theoretical part focuses on several approaches towards consumer behavior and the importance of mobile technologies for the growth of the sharing economy. The second part later deals with characterization of the sharing economy, determination of the key players and most importantly researches the impact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Martin Vaško
  • Reader: Věra Frühaufová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69098