Alice Stejskalová

Bakalářská práce

Analýza a komparace vývoje nezaměstnanosti a mezd vybraných krajů České republiky v letech 2005 až 2016

Analysis and Comparison of the Development of Unemployment and Wages of Selected Regions of the Czech Republic from 2005 to 2016
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze a komparaci vývoje nezaměstnanosti a mezd v krajích České republiky v letech 2005 až 2016. Cílem práce je analýza vývoje obecné míry nezaměstnanosti a průměrné hrubé měsíční mzdy ve všech krajích České republiky v letech 2005 až 2016. Cíle je rovněž komparovat vybrané kraje na základě specifikovaných hledisek.Teoretická část práce stručně charakterizuje hlavní …více
Abstract:
In this Bachelor´s thesis is examined the development of unemployment and wages in the regions of the Czech Republic between 2005 and 2016. The aim of the thesis is to analyze the development of the unemployment rate and the average gross monthly wage in every region of the Czech Republic between 2005 and 2016. The aim is also to compare some of these regions by specified aspects.The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Martin Zeman
  • Oponent: Ivo Strejček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71405