Bc. Barbora Jonová

Bakalářská práce

Rozhovory s dětmi a mladistvými s poruchami příjmu potravy

Interviews with children and adolescents with eating disorders
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Rozhovory s dětmi a mladistvými s poruchami příjmu potravy“ se zabývá stravováním dětí ve věku 11 až 17 let s poruchou příjmu potravy. Skládá se z části teoretické. Poruchy příjmu potravy jsou rozděleny a charakterizovány. V části empirické jsou analyzovány rozhovory získané od informantů a následně vyhodnoceny.
Abstract:
The Bachelor thesis entitled "Interviews with children and adolescents with eating disorders" is engaged in alimentation of children aged 11-17 years with an eating disorder. It consists of a theoretical part. The eating disorders are splited up and characterized. In the empirical part, the interviews are analyzed obtained from informants and their evaluation afterwards.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta