Radomír Vlk

Bakalářská práce

Physical fitness boys football elementary school classes

Physical fitness boys football elementary school classes
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění tělesné zdatnosti ţáků fotbalových tříd na základních školách v Libereckém regionu. Měřením získaná data jsou porovnána s výsledky ţáků nesportovních tříd. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktickou částí je prezentace výsledků zjištěných při návštěvě základních škol Jablonec nad Nisou a Liberec, které mají třídy zaměřené na fotbal …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on discovery of fitness of pupils attending special football classes at primary schools in Liberec region. The final measurements are compared with those of pupils that attend unsportsmanlike classes. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the practical part there is a presentation on the results found out at primary schools in Jablonec nad Nisou …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2014
Zveřejnit od: 22. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Klára Kuprová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlk, Radomír. Physical fitness boys football elementary school classes. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie