Bc. Marie Schnirchová

Bakalářská práce

Domácí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Homeschooling and Children with Special Educational Needs
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Domácí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnuje domácímu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pohledem jeho rodiče – vzdělavatele. Cílem této práce je popsat, jak vnímají domácí vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami jejich vzdělavatelé. V rámci kvalitativního výzkumu bylo uskutečněno sedm rozhovorů s respondentkami, které …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis Homeschooling and Children with Special Educational Needs concerns the topic of homeschooling children with special education needs from the point of view of their parents – teachers. The qualitative research consists of seven interviews with parents of homeschooled special needs children. The data acquired in the interviews show how the parents perceive home education of special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Klára Záleská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta