Bc. Pavel EŠNER

Master's thesis

Konstrukce a řízení CNC zařízení a možnosti využití v oblasti školství

Construction and management of CNC equipment and possibilities of utilization in the field of education
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá integrací témat CNC do výuky na základní škole. Dokument představuje mechanické komponenty, řídící a pomocný software a návrh dokumentu bezpečnosti práce. Cílem dokumentu je definovat komponenty CNC zařízení vhodného pro výuku na základních školách a vytvoření digitálního vzdělávacího zdroje s harmonogramem výuky CNC zařízení.
Abstract:
This diploma thesis deals with the integration of the CNC themes into the teaching at primary school. The document presents mechanical components, control and auxiliary software and the design of workplace safety documents. The aim of the document is to define the components of CNC equipment suitable for teaching in primary schools and to create a digital educational resource with a timetable for teaching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

EŠNER, Pavel. Konstrukce a řízení CNC zařízení a možnosti využití v oblasti školství. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/