Mgr. Petr Vojíř, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Právní skutečnosti a právní vztahy z pohledu současné právní vědy a z pohledu normativní teorie

Abstract:
Autor Petr Vojíř se již na počátku svých vysokoškolských právnických studií zaujal pro téma normativní teorie. Tomuto tématu věnoval svou diplomovou práci Brněnská normativní právní škola. Logickým pokračováním jeho zájmu o normativní teorii je jeho rigorózní práce Právní skutečnosti a právní vztahy z pohledu současné právní vědy a z pohledu normativní teorie. Kdežto jeho diplomová práce spočívá ve …more
Abstract:
rozdílné a společné recentních a normativistických pojmů právních skutečností a právních vztahů. V závěru autor formuluje vlastní tezi o pojmovém partikularismu současné právní vědy ve srovnání s celostním pojmoslovím normativní teorie a přiklání s k pojmovému instrumentariu normativní teorie, protože je podle jeho názoru vědecky správnější než recentní právní pojmosloví sestávající se mj. i z pojmů …more
Abstract:
Author Petr Vojíř has took an interest in the normative theory of law (the pure theory of law) since almost a beginning of his law study at Masaryk university. It was inevitable that his diploma work was dedicated to this issue (diploma work called The Brno Normative School of Law). This work named as Legal facts and legal relationships from the view of the recent legal theory and from the view of …more
Abstract:
n law and social relationship. The author proposes to the recent legal science to abandon this concept and replace it with concepts of norm, duty and human behaviour. The author hopes that this work is a solid proof of the normative theory applicability for cognizing of legal order.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2006

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta