Bc. Pavel ŽIŽKA

Diplomová práce

Vývoj segmentálního rozložení tuku u dívek

Development of segmental fat distribution in girls
Anotace:
Diplomovou práci jsem psal na téma Vývoj segmentálního rozložení tuku u dívek. Distribuce tělesného tuku je možné postihnout pomocí segmentální analýzy BIA analyzátory. Odborná literatura uvádí, že k sexuální diferenciaci distribuce tuku začíná docházet od období středního dětství, zesiluje v adolescenci a přetrvává do dospělosti. U žen jsou predilekčními místy oblasti pasu a paže. Vyvstává však otázka …více
Abstract:
This Master´s Thesis focuses on the development of segmental fat distribution in young aged women. The distribution of body fat can be measured with BIA method. The review of the latest scientific literature shows, that fat distribution is highly affected by sexual differentiation in certain stages starting from middle childhood, developing intensively in adolescence and persists until adulthood. For …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIŽKA, Pavel. Vývoj segmentálního rozložení tuku u dívek. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta