Michal Košťál

Bakalářská práce

Vliv spalovny nebezpečných odpadů FN Motol na ovzduší a životní prostředí

The Influence of the Motol Incineration Plant for Toxic Waste on the air and Environment
Anotace:
Tato práce je věnována spalovně nebezpečných odpadů Fakultní nemocnice Motol. Jejím cílem je popsat zařízení a používané technologie, které slouží ke shromažďování, zpracování a likvidaci nebezpečného odpadu, zjištění emisí a vyhodnocení jejich vlivu na ovzduší a životní prostředí. V úvodní části se práce zabývá vznikem odpadů a jejich dopravou do spalovny, je zde shrnuta současná platná legislativa …více
Abstract:
This thesis is about hazardous waste incinerator of Faculty hospital of Motol. Its goal is to describe the facility of incinerator and used technologies, which are proposed for collecting, processing and liquidation of hazardous waste, measuring of emissions and results of its effect on atmosphere and environment. Introduction summarize the origin of waste and its transportation to the incinerator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5cqd5j 5cqd5j/2
11. 4. 2016
Složky
Soubory
Mach, J.
11. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.