Bc. Teodora Volková

Bakalářská práce

Postava antihrdiny v dramatech Davida Drábka

The character of anti-hero in dramas from David Drabek
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou dramatických postav ve vybraných dílech Davida Drábka Náměstí Bratří Mašínů, Ještěři a Jedlíci čokolády napsaných v posledním desetiletí. Práce přibližuje Drábkův život a dílo a vymezuje termín antihrdina, který je v souvislosti s postavami autora často zmiňován. Její hlavní náplní je rozbor hlavních postav sledovaných děl. Cílem práce je komparace společných rysů …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of characters in chosen theater plays from director David Drábek – Brothers Mašín' s Square, The Lizards, The chocolate eaters [Náměstí Bratří Mašínů, Ještěři and Jedlíci čokolády] which were written in last decade. The thesis brings closer look on Drábek's life and work, defines the term antihero which is often mentioned in the connection with his characters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. David Kroča, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání