Bc. Zuzana Přikrylová

Bachelor's thesis

Odkaz BBC Radiophonic Workshop a Kling Klang studia: Technologické objevy a novátorské postupy

The Legacy of BBC Radiophonic Workshop and Kling Klang Studio: Technological Processes and Innovative Discoveries
Abstract:
Ve své bakalářské práci mapuji chronologický vývoj studia BBC Radiophonic Workshop a Kling Klang studia skupiny Kraftwerk s důrazem na používanou technologii a vytvořená díla. Nejdříve se zabývám historicky starší anglickou dílnou, tvořící zejména doprovod k rozhlasovým hrám a naučným pořadům; u Kling Klang sleduji změny a postupně se rozšiřující a měnící technologie, zejména syntezátory a elektronické …more
Abstract:
In my graduation theses, I am mapping chronological progress of BBC Radiophonic Workshop studio and Kraftwerk´s Kling Klang studio with accent on used technology and created pieces. At first, I deal with historically older English workshop, which created mainly background for radio plays and educational series; then, I follow changes and gradually expanding and changing technologies, especially synthesisers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media