Bc. Barbora Matusová

Diplomová práce

Hospodářská krize a změna politických preferencí lidí. Komparace období Rusko 1917-1922, Německo 1929-1933 a Česká republika po roce 2008

Economic Crisis and Election Outcomes. What we Learned from Russia 1917-1922, Germany 1929-1933 and the Czech Republic after 2008
Anotace:
Práce popisuje tři podstatné mezníky v novodobých hospodářských dějinách – Rusko v období 1917-1922, Německo v období 1929-1933 a Česko po hospodářské krizi z roku 2008. Cílem práce je analyzovat tato období a na základě toho najít závislost mezi hospodářskou krizí a nástupem diktátora – Hitlera a Stalina. Vzájemné působení hospodářských krizí a válek je živnou půdou pro využití nástrojů politického …více
Abstract:
The thesis is surveys three major milestones in modern economic history - Russia in the period of 1917-1922, Germany between the years 1929 and 1933, and the Czech Republic after the economic crisis of 2008. The goal of the study is to analyse these periods and on the basis of this analysis to find the link between economic crisis and Hitler’s and Stalin’s rise to power. Economic crises and wars are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní