Emília Doležajová

Bakalářská práce

Sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a právo

Social Security, health insurance and law
Abstract:
Bank Institute College Prague , high school foreign Banská Bystrica. Department - Economics and Finance. Title work - Social Security, health insurance and law. Author - Emília Doležajová. Study - Legal administration in the business. The degree of professional qualifications - Bachelor. Supervisor - prof. JUDr. Vojtech Tkáč CSc. Bringing the issue and current situation of social security and health …více
Abstract:
Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra - ekonómie a financií. Názov práce – Sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a právo. Autor – Emília Doležajová. Študijný odbor – Právna administratíva v podnikateľskej sfére. Stupeň odbornej kvalifikácie – Bakalár. Vedúci práce – Prof. JUDr. Vojtech Tkáč CSc. Priblížiť problematiku a aktuálnu situáciu sociálneho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Oponent: JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře