Bc. Lucia Morkovcová

Diplomová práce

Asociační studie v hledání molekulárních příčin patogeneze schizofrenie

Association studies in finding the molecular causes of schizophrenia pathogenesis
Abstract:
The aim of diploma thesis was to design a large association study on a set of several hundred patients with schizophrenia and control subjects, male and female. In this study was used SNaPshot method and capillary sequencer to analyze polymorphisms of candidate genes. After statistical evaluation was not found significant association of polymorphisms rs6595788 and rs1799971 with the development of …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo prevedenie veľkej asociačnej štúdie na súbore niekoľko stoviek pacientov so schizofréniou a kontrolných osôb mužského a ženského pohlavia. V tejto štúdii bola využitá metóda SNaPshot a kapilárny sekvenátor pre analýzu bodových polymorfizmov kandidátnych génov. Po štatistickom vyhodnotení nebola nájdená významná asociácia polymorfizmov rs6595788 a rs1799971 so vznikom schizofrénie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.