Mgr. Maria Kašová

Bakalářská práce

Předpoklady pro výkon profese speciálního pedagoga

Assumptions of the special teacher profession
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Předpoklady pro výkon profese speciálního pedagoga“ se zabývá profesí speciálního pedagoga, náplní práce, problémy v profesi speciálních pedagogů a osobou speciálního pedagoga. Cílem této práce je najít předpoklady, které potřebuje speciální pedagog pro výkon své profese mít. Tyto předpoklady jsou rozdělené do oblastí vzdělání, vlastnosti a schopnosti speciálního pedagoga …více
Abstract:
The Bachelor's thesis entitled, " Assumptions of the special teacher profession“ deals with special teacher profession, activities of work, problems in special teacher profession and special teacher as person. The aim of this work is to find assumptions that special teacher needs for his profession. These assumptions are divided into areas education, characteristics and skills of the special teacher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta