Mgr. Monika Válková

Bakalářská práce

Možnosti reedukace specifických poruch učení v dyslektických kroužcích základních škol v okresu Břeclav

The posibility of re-education of specific learning disabilities in dyslexia clubs at basic schools in the Břeclav district
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi reedukace specifických poruch učení v dyslektických kroužcích základních škol v okresu Břeclav. V teoretické části jsou definovány specifické poruchy učení, je popsán historický kontext, jejich etiologie a klasifikace, je charakterizována organizace péče o děti se specifickými poruchami učení, nastíněn legislativní rámec, popsán systém poradenských služeb, možnosti …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the possibilities of reeducation of children with specific learning disabilities in groups for children with dyslexia founded by the elementary schools in the Břeclav district. The theoretical part defines specific learning disabilities, describes the historical context, their etiology and classification, characterizes organization of care for children with learning disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta