Mgr. Pavla Krchová

Diplomová práce

Komparace systému mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Spolkové republice Německo

Comparison of Maternity and Parental Leave in the Czech Republic and Germany
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je porovnání systémů mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Spolkové republice Německo. Diplomová práce se dělí na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena problematika mateřské a rodičovské dovolené v každé zemi. Konkrétně je zaměřena na rodinnou politiku, historii, budoucnost a stanovené cíle, dále pak na mateřskou dovolenou …více
Abstract:
The topic of my thesis is the comparison of maternity and parental leave systems in the Czech Republic and German Federal Republic. In the theoretical part I explain the issue of maternity and parental leave in each country. I focus on family policy, history, future and set goals, further on maternity leave and its length, legislative protection, maternity benefit with examples and possibilities of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/q0bjy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lenka Färberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika