Bc. Eliška Brabencová

Master's thesis

Návrh materiálních didaktických prostředků pro výuku vybraných botanických témat na ZŠ.

The Concept of Material Didactic Instruments for Teaching Selected Botanical Topics at Elementary Schools.
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám návrhem materiálních didaktických prostředků pro výuku mechorostů a kapraďorostů na základní škole. Tyto didaktické prostředky jsou určeny pro hodinu základního typu i pro terénní výuku. Samotnému návrhu prostředků předcházelo dotazníkové šetření mezi učiteli přírodopisu na ZŠ. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 50 učitelů z Jihomoravského kraje, převážně Brna …more
Abstract:
In my diploma thesis I deal with material didactic instruments for teaching bryophytes and ferns, horsetails, lycophytes at the elementary school. These didactic instruments are designed for the basic type of lesson and for the fieldwork. The concept is preceded by questionnaire among the teachers of the natural history at the elementary schools. Questionnaire was attended by 50 teachers from the Southern …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Frýzová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta