Theses 

Postoje učitelů středních škol k nelegální komunikaci žáků – Bc. Kateřina KRŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina KRŠKOVÁ

Diplomová práce

Postoje učitelů středních škol k nelegální komunikaci žáků

Attitudes of secondary school teachers to illegal communication students

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou nelegální komunikace ve škole z pohledu učitelů středních škol. Cílem práce je zjistit, jaké postoje zaujímají učitelé vyučující na středních školách k nelegální komunikaci žáků a pokusit se vytvořit návrh dotazníku, který by mohl tyto postoje změřit. Teoretická část práce přibližuje teoretická východiska problematiky, zkoumá nelegální komunikaci z hlediska etického a kázeňského. Dále se zabývá důsledky nelegální komunikace a možnostmi vhodné prevence. V empirické části práce využívá smíšený design. Stěžejní je kvalitativní výzkum, na který navazuje vytvoření dotazníku a jeho následné ověření v pilotním průzkumu.

Abstract: The thesis deals with the issue of ilegal communication in scholl from the perspective of teachers in secondary schools. The aim is to find out what their attitudes of teachers in secondary schools to illegal communication students and try to create a questionnaire proposal that could measure these attitudes. The theoretical part is approaching the theoretical background issues, examines the illegal fraffic in terms of ethical and disciplinary. It also deals with the consequences of illegal communications capabilities and appropriate prevention. In the empirical part uses a hybrid design. The core is the quailitative research with the creation of the questionnaire and its subsequent verification in the pilot survey.

Klíčová slova: nelegální komunikace, podvádění ve škole, postoje, střední školy, učitelé

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=196132 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KRŠKOVÁ, Kateřina. Postoje učitelů středních škol k nelegální komunikaci žáků. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz