Bc. Tomáš Lakota

Diplomová práce

Decentralizované finance pomocí blockchainu: Taxonomie obchodních modelů

Blockchain disruption and decentralized finance: A taxonomy of business models
Anotace:
Decentralizované finance (DeFi) jsou rozvíjející se odvětví, které využí-vá technologii blockchain k vytvořeni finančních služeb. Blockchain může umožnit vytvoření prosperujících ekosystémů se širokou škálou unikátních finančních aplikací a odstraňuje potřebu zprostředkovatelů. Trh decentralizovaných financí je stále velmi mladý, avšak od roku 2019 exponenciálně roste. Navzdory jeho obrovskému růstu …více
Abstract:
Decentralized finance (DeFi) is an emerging industry that utilizes blockchain technology to reinvent financial services. Blockchain can enable the creation of thriving ecosystems with a wide range of unique financial applications and removes the need for intermediaries. The market of decentralized finance is still very young; however, it has been exponentially growing since 2019. Despite its tremendous …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2022
  • Vedoucí: PhD Ahad Zareravasan
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika