Zuzana Zimová

Bachelor's thesis

Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu z pohľadu ochrany ľudských práv

Legal aspects of the fight against international terrorism from the point of view of the protection of human rights
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to examine the issue of victims of terrorism, the international law covering them and to analyse the nature of their legal status. A sub-objective of the thesis is to examine the relationship between international terrorism and human rights and to analyse what is the impact of the fight against terrorism on human rights. The opening chapters discuss the concepts …viac
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je preskúmať problematiku obetí terorizmu, ďalej medzinárodneprávnu úpravu, ktorá sa nimi zaoberá a analyzovať povahu ich právneho postavenia. Dielčím cieľom práce je preskúmať vzťah medzinárodného terorizmu a ľudských práv a analyzovať aký je dopad boja proti terorizmu na ľudské práva. V úvodných kapitolách sú rozobraté pojmy medzinárodné právo verejné, terorizmus …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023
Identifikátor: https://is.ucp.cz/th/u5x50/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedúci: JUDr. Štefan Viedenský
  • Oponent: PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.