Filip Janeš

Bakalářská práce

Branding a marketingová strategie společnosti Burekone s.r.o.

Branding and marketing strategy for company Burekone s. r. o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou a brandingovou strategií společnosti Burekone s. r. o. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy nutné k pochopení praktické části. Praktická část obsahuje analýzu SWOT a Porterův model pěti konkurenčních sil. Výstupem této práce je doporučení pro efektivní marketing a branding vozů Bureko 6x6 6,2L V8.
Abstract:
This bachelor thesis deals with marketing and branding strategy for company Burekone s. r. o. The theoretical part focuses on basic knowledge required for practical part. SWOT analysis and Porter model of competition forces are located in practical part of this bachelor thesis. Output of this thesis is recommendation for marketing and branding strategy of vehicle Bureko 6x6 6,2L V8.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sedláček
  • Oponent: Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management

Práce na příbuzné téma