Mgr. Marie Kývalová

Bachelor's thesis

Sekvenační metody nové generace: jejich principy a potenciální využití v genetice člověka, etické aspekty

Next generation sequencing: principles and potential application in human genetics. Etical aspects.
Abstract:
Předmětem této práce jsou principy sekvenačních metod nové generace a jejich potenciální využití v genetice člověka se zaměřením na sekvenaci v onkogenetice. První část práce se zabývá historií sekvencování a tradičními sekvenačními metodami (Sangerova a Maxam-Gilbertova metoda). Mezi sekvenační metody nové generace patří především pyrosekvenace, Illumina, SOLiD a sekvenace jednotlivých molekul DNA …more
Abstract:
Subjects of this thesis are principles of next generation sequencing and its potential applications in human genetics with a view to the sequencing of cancer genetics. The first part discribes history of sequencing and traditional methods of sequencing (Sanger and Max-Gilbert method). Among next generation sequencing belong particularly pyrosequencing, Illumina, SOLiD and single-molecule DNA sequencing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Romana Zaoralová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta