Tereza Knittelová

Bakalářská práce

Jak se liší determinanty poptávky po návštěvě letního kina od multikin?

What is the difference between determinants of ticket demand at an open air cinema and multiplex cinemas?
Anotace:
Tato práce zkoumá determinanty poptávky po letním kině. Práce používá data o návštěvnosti Letního kina Širák z let 2010 - 2013. Prokazuje se, že cenová elasticita poptávky po návštěvnosti letního kina je zhruba jednotková, což znamená, že pozorovatel maximalizuje příjmy ze vstupného. Naopak multikina příjmy ze vstupného nemaximalizují a jejich cenová elasticita poptávky po návštěvnosti je neelastická …více
Abstract:
This bachelor thesis identifies the determinants of the demand of an open air cinema. As a basis, data from the open air cinema Širák in the years 2010 -- 2013 has been used. It has been shown, that open air cinema's price elasticity of attendance demand is roughly unit elastic thus it maximizes its revenue from sold tickets. In comparison a multiplex cinema does not maximize its revenue from sold …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: Jiří Lahvička
  • Oponent: Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39890

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie