Mgr. Ivana Medunová

Diplomová práce

Prevence v občanském zákoníku

The Prevention in the Civil Code
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úpravou prevence v občanském zákoníku. V úvodní části je vymezen samotný pojem prevence, dále druhy prevence a výčet jednotlivých preventivních ustanovení v ústavním pořádku. Stěžejní část je věnována zásadě prevence v systému zásad občanského práva a jejímu konkrétnímu projevu v ustanoveních civilních kodexů, které ovlivnily znění dnešního občanského zákoníku. Práce zaznamenává …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the legal regulation of prevention in the Civil Code. In the first part, prevention is defined as a term along with the types of prevention. The first part also includes a list of individual preventive regulations in a constitutional order. The main part of the thesis is dedicated to the princple of prevention in the system of Civil law principles and its specific manifestation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta