Bc. Aleš Novotný

Bachelor's thesis

NMR charakterizace C3GAGA DNA sekvence

NMR characterisation of C3GAGA DNA sequence
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá interkalačními topologiemi cytosinů v i-motivu a párováním purinové části DNA sekvencí C3GAGA a AGAGC3 včetně jejich methylovaných analogů. Oligonukleotidy byly studovány pomocí nukleární magnetické rezonance a molekulově dynamických simulací. Získaná data byla korelována se spektroskopií cirkulárního dichroismu a gelovou elektroforézou.
Abstract:
This bachelor thesis deals with intercalation topologies of cytosines in i-motif and pairing of purines in DNA sequences C3GAGA and AGAGC3 including their methylated analogs. Oligonucleotides were studied by nuclear magnetic resonance and molecular dynamics simulations. Obtained data were correlated using circular dichroism spectroscopy and gel electrophoresis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Biophysical Chemistry

Theses on a related topic