Theses 

Vládna politika voči národnostným menšinám na Slovensku – Daša Smetanková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Daša Smetanková

Disertační práce

Vládna politika voči národnostným menšinám na Slovensku

Vládní politika vůči národnostním menšinám na Slovensku

Anotace: Dizertačná práca sa venuje politike vlády voči národnostným menšinám na Slovensku po roku 1993. Zaoberá sa vládnou politikou voči dvom najpočetnejším menšinám na Slovensku -- Rómom a Maďarom, a to predovšetkým v dvoch kľúčových oblastiach: kultúre a školstve. Jej cieľom je zhodnotiť Dizertační práce se věnuje politice vlády vůči národnostním menšinám na Slovensku po roce 1993. Zabývá se vládní politikou vůči dvěma nejpočetnějším menšinám na Slovensku (Maďarům a Romům), a to především ve dvou klíčových oblastech: kultuře a školství. Jejím cílem je zhodnotit vývoj menšinové politiky na Slovensku, zhodnotit jednotlivé faktory, které ovlivňovaly její změnu a zároveň porovnat přístup jednotlivých vládních koalic k těmto dvěma menšinám. Sledována je kontinuita menšinové politiky pod vlivem jednotlivých externích a interních faktorů. Je sledován vliv tří mezinárodních organizací: Rady Evropy, Evropské unie a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; a Maďarska. Zkoumaným interním faktorem je vliv koaličních modelů. S těmito faktory úzce souvisí i třetí zkoumaná otázka a to potencionální vliv tzv. trojstranného vztahu Maďarska, Slovenska (slovenské vlády) a maďarské menšiny na Slovensku -- triadic nexus, jak ho charakterizoval Rogers Brubaker, na vývoj vládní politiky vůči Romům. Menšinová politika se pod vlivem těchto faktorů mění a vyvíjí, je však kontinuální.

Abstract: The thesis deals with the government's policy towards national minorities in Slovakia after 1993. It focuses on policies towards the two most populous minorities in Slovakia (Hungarian and Roma minority) mainly in two key spheres -- culture and education. The aim of the thesis is to evaluate the development of the minority policy towards Hungarians and Roma people and to asses individual factors that causes its changes. The goal is also to compare the approach of government coalitions towards these two minorities. The continuity of these policies is mainly observed. Policies can be influenced by internal and external factors. International organizations -- Council of Europe, European Union and OSCE -- and Hungarians are set as external factors and different government coalition in Slovakia as internal. Last question that thesis deals with is if the triadic nexus (as characterized by Rogers Brubaker) between nationalism of Slovak government, Hungary and Hungarian minority in Slovakia can influence also minority policy towards Roma. Despite all these factors that have an influence on government's minority policy after 1993 in Slovakia, it is continual.

Abstract: Dizertačná práca sa venuje politike vlády voči národnostným menšinám na Slovensku po roku 1993. Zaoberá sa vládnou politikou voči dvom najpočetnejším menšinám na Slovensku -- Rómom a Maďarom, a to predovšetkým v dvoch kľúčových oblastiach: kultúre a školstve. Jej cieľom je zhodnotiť vývoj menšinovej politiky na Slovensku , zhodnotiť jednotlivé faktory, ktoré vplývali na jej zmenu a zároveň porovnať prístup jednotlivých vládnych koalícií k týmto dvom menšinám. Sledovaná tak je kontinuita menšinovej politiky pod vplyvom jednotlivých externých a interných faktorov. Sledovaný je vplyv troch medzinárodných organizácií: Rada Európy, Európska únia a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe; a Maďarska. Interným skúmaným faktorom je vplyv koaličných modelov. S týmito faktormi úzko súvisí aj tretia skúmaná otázka a to potenciálny vplyv tzv. trojstranného vzťahu Maďarska, Slovenska (slovenskej vlády) a maďarskej menšiny na Slovensku -- triadic nexus, ako ho charakterizoval Rogers Brubaker na vývoj vládnej politiky voči Rómom. Menšinová politika sa pod vplyvom týchto faktorov mení, jej vývoj je však kontinuálna.

Klíčová slova: Slovensko, Maďaři, Romové, menšinová politika vlády, národnostní menšiny

Keywords: Slovakia, Hungarian minority, Roma people, national minorities, government's minority policy

Klíčová slova: Slovensko, menšinová politika vlády, Maďari, Rómovia, národnostné menšiny

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2013
  • Vedoucí: Jana Reschová
  • Oponent: Zdenka Mansfeldová, Milan Čáky

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39240

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 01:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz