Mgr. Nicole Plánková

Diplomová práce

Reklama a ochrana dětí

Advertising and Protection of Children
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany dětí v souvislosti s reklamou, resp. jejím působením. Práce rozebírá potřebné poznatky z psychologie dětí v souvislosti s reklamou a nastiňuje problematiku mediální výchovy dětí a její potřebnosti. Jádrem práce je rozbor současné legislativní i samoregulační úpravy ochrany dětí v souvislosti s reklamou v ČR a to především s ohledem na jednotlivé …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problems regarding the protection of children in relation to advertising and the affect this might have on their lives and actions. The current diploma Thesis analyze the necessary effects of the children’s psychology in relations to the advertising and outlines the issue of media education for them and the needs of it towards the children. The core work is to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta