Mgr. Nicole Plánková

Master's thesis

Reklama a ochrana dětí

Advertising and Protection of Children
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany dětí v souvislosti s reklamou, resp. jejím působením. Práce rozebírá potřebné poznatky z psychologie dětí v souvislosti s reklamou a nastiňuje problematiku mediální výchovy dětí a její potřebnosti. Jádrem práce je rozbor současné legislativní i samoregulační úpravy ochrany dětí v souvislosti s reklamou v ČR a to především s ohledem na jednotlivé …more
Abstract:
This diploma thesis deals with problems regarding the protection of children in relation to advertising and the affect this might have on their lives and actions. The current diploma Thesis analyze the necessary effects of the children’s psychology in relations to the advertising and outlines the issue of media education for them and the needs of it towards the children. The core work is to analyze …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta