Mgr. Bc. Tomáš Kirner

Master's thesis

Posuzování rabatů jako zakázané soutěžní praktiky v EU a USA

The Economics of Rebates as a Concerned Competition Practice in the European Union and the United States of America
Abstract:
Diplomová práce identifikuje ekonomické dopady rabatů jako jedné z forem cenové diskriminace při jejich použití firmou v dominantním postavení. Zvláštní důraz je pak věnován věrnostním rabatům, jakožto speciální kategorie. Práce se snaží zjistit, zda soutěžní autority a soudy rozhodují užití rabatů jakožto protisoutěžní samo o sobě. Dále práce zkoumá, zda tzv. test stejně výkonného soutěžitele je vhodným …more
Abstract:
This diploma thesis identifies economic impacts of rebates as a form of price discrimination by a dominant firm with special emphasis to loyalty rebates. It tries to establish whether competition authorities and courts deciding competition cases shall consider rebates as anticompetitive per se. Next the thesis examines whether a so-called as efficient competitor test is an appropriate measure for deciding …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Milan Brouček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta