Mgr. Tomáš Tůma

Diplomová práce

Kriminalita dětí a mládeže v okrese Náchod

Anotace:
Tůma, Tomáš. Kriminalita dětí a mládeže v okrese Náchod. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 92 Diplomová práce se zabývala problematikou kriminality dětí a mládeže v okrese Náchod. Jejím cílem bylo popsat vývoj a současný stav násilí a kriminality v okrese Náchod a specifikovat druhy trestné činnosti a zjistit příčiny vedoucí k násilí a trestné činnosti dětí a mládeže.
Abstract:
Synopsis Tůma, Tomáš. Criminality of children and youth in district Náchod. Extended essay. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 92 The extended essay dealt with problems of criminality children and youth in Náchod district. It is target was described developement and existent situation violence and criminality in Náchod district and specify konds of criminality and find out reasons leading to violence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta