Bc. Barbora Schmidtová

Diplomová práce

Dopady rendbrandingu na vybranou společnost

Effects of renbranding on the selected company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem rebrandingu vybrané společnosti. Cílem práce je popsat, analyzovat a zhodnotit dopady rebrandingu značky na společnost Kiwi.com. V první části práce je definována značka, její význam, hodnota a role. Dále je vymezen samotný rebranding a jeho principy. Tato část se také věnuje definování základních pojmů, zabývajících se strategickou a finanční analýzou, kde je mimo …více
Abstract:
Diploma thesis deals with rebranding of the selected company. The goal is to describe, analyse and evaluate impact of Skypicker’s rebranding into Kiwi.com. First part defines brand, its purpose and value. There is also described rebranding itself and its principles. This part describes basic concepts and dealing with financial and strategical analysis with characteristics of both internal and external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní