Ing. Kristýna Kašíková

Diplomová práce

Neziskový sektor v zemích třetího světa

Nonprofit Sector in the Third World Countries
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je oblast fungování a specifických rysů neziskového sektoru v zemích třetího světa. V první části práce se autorka zaměřuje na společné rysy rozvojových zemí, které dává do souvislosti s potenciálními vlivy a faktory působícími na rozvoj neziskového sektoru. Dále se autorka zabývá definičním vymezením neziskového sektoru a výběrem nejvhodnější definice pro podmínky zemí …více
Abstract:
The subject of this thesis is an area of functioning and specific features of the nonprofit sector in the third world countries. In the first part of the thesis, the author focuses on the common features of developing countries. These features are connected with potential factors that influence development of the nonprofit sector. Furthermore, the author deals with a delimitation of the nonprofit sector …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta