RNDr. Michal Škarek, Ph.D.

Doctoral thesis

Hodnocení genotoxického potenciálu a rizik látek vázaných na suspendované částice v ovzduší

Assessment of genotoxic potency and risks of compounds associated with the suspended particulate matter in the air
Abstract:
Znečištění ovzduší je dobře známo svými škodlivými účinky na lidské zdraví včetně mutagenity a karcinogenity.Významný podíl na těchto účincích mají organické látky vázané na suspendované částice v ovzduší. Tvoří zde velice složitou směs, kterou nelze plně charakterizovat současně používanými chemickými metodami. Navíc, vhodná toxikologická data pro zhodnocení jejich genotoxického potenciálu a možných …more
Abstract:
Air pollution is well-known for its adverse health effects including mutagenicity and carcinogenicity. A significant portion of the effects is related with the occurrence of organic compounds associated with the suspended particulate matter in the air. They form a very complex mixture which cannot be fully characterized by currently used chemical methods. Moreover, toxicological data that could be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2007
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Reader: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc., prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Chemistry / Environmental Chemistry

Theses on a related topic