Bc. Martin Marchevský

Diplomová práce

Spoločná poľnohospodárska politika a jej vzťah k rozpočtu EÚ

Common agricultural policy and its relationship to the European union budget
Abstract:
This diploma work is concerning with the topic of The Common Agricultural Policy and its Relation to European Union Budget. After the introduction and description of the common agricultural policy and European Union budget, I will be also concerning with the specific subject of financing. Following this, I will pay attention to common agricultural policy in chosen countries, SWOT analysis of common …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá témou Spoločná poľnohospodárska politika a jej vzťah k rozpočtu Európskej Únie. Po úvode a popísaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozpočtu Európskej Únie sa budeme zaoberať jej samotným financovaním. Následne sa pozrieme na Spoločnú poľnohospodársku politiku vo vybraných krajinách, SWOT analýzou Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej financovanie pred a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK