Bc. Tereza Žáková

Bachelor's thesis

Téma umění v povídce Portrét N. V. Gogola a povídce Malíři V. M. Garšina

The Theme of Art in the Short Stories Portret by N. V. Gogol and Khudozhniki by V. M. Garshin
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá povídkami Portrét N. V. Gogola a Malíři V. M. Garšina. Zaměřuje se na popis povídek, jejich podrobný rozbor a především porovnání. Cílem práce je porovnání přístupu k tématu umění a jeho funkci obou autorů povídek. Součástí bakalářské práce je stručný životopis N. V. Gogola a V. M. Garšina a okolnosti vzniku jejich povídek.
Abstract:
Annotation Title: The Theme of Art in the Short Stories Portret by N. V. Gogol and Khudozhniki by V. M. Garshin This Thesis is focused on the short stories Portret by N. V. Gogol and Khudozhniki by V. M. Garshin. It describes the short stories, analyses them and mainly compares the texts. The main aim of the thesis is to compare an author´s access to the fine art and fine art functions. The biographies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Anna Danielová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Russian Language and Literature

Práce na příbuzné téma