Petr Kozubík

Bakalářská práce

Konstrukce výrobku a nástroje pro jeho produkci

Design of Product and Tool for its Production
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vstřikovací formy. Forma byla navržena pro zadaný plastový výrobek, kterým je horní kryt herního ovladače. Teoretická část popisuje teorii vstřikování, rozdělení polymerů, průběh vstřikovacího cyklu, vstřikovací stroje a zásady při konstrukci vstřikovacích forem. Úkolem praktické části je vytvoření 3D modelu plastového dílu, dále návrh a konstrukce vstřikovací …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the construction design of injection mould. The mould was de-signed for assigned plastic product, that is the upper cover of gaming controller. Theoretical part describes theory of injection, sorting of polymers, progress of injection cycle, injecting machines and desing principles of injection moulds. Goal of the practical part is to create 3D model of plastic part, draft …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozubík, Petr. Konstrukce výrobku a nástroje pro jeho produkci. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení