Bc. Petr Jaskmanicki

Bakalářská práce

Daňová exekuce prodejem movitých věcí z pohledu Celní správy České republiky

Tax Execution against the Movable Property from the Perspective of the Czech Customs
Anotace:
Hlavním úkolem a smyslem této bakalářské práce je charakterizovat a vysvětlit pojem daňové exekuce prodejem movitých věcí z pohledu činnosti Celní správy České republiky. Celní správa České republiky má v návaznosti na zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, postavení jako obecný správce daně. Vymáhání daňových nedoplatků, kam spadají i úkony při provádění daňové exekuce prodejem …více
Abstract:
The main goal and purpose of this Bachelor’s thesis is to summarize and explain the term of tax execution through the sale of movables from the perspective of the Customs Administration of the Czech Republic. Pursuant to Act No. 500/2004 Coll., Administrative Code, as amended, the Customs Administration of the Czech Republic is in the position of the general tax administrator. The process of recovering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa