Theses 

Maskulinita v československých učebnicích let 1918 - 1939 – Bc. Noemi Sáričková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Noemi Sáričková

Diplomová práce

Maskulinita v československých učebnicích let 1918 - 1939

Masculinity in Czechoslovakian textbooks from 1918 to 1939

Anotace: Cílem předkládané diplomové práce je postihnout podobu modelů maskulinity tak, jak se odrážely v československých učebnicích mezi lety 1918 a 1939. Analyzovány jsou především učebnice občanských nauk, čítanky, texty branné výchovy a texty pohlavní výchovy. Problematika je studována za pomoci současných vědeckých přístupů studia maskulinit. Zkoumaná mužnost je nahlížena především jako normativní model, předávaný budoucím generacím. Při analýze pramenů je reflektována také skutečnost odlišnosti maskulinních modelů v závislosti na věku jedince. Práce se věnuje způsobu, jakým meziválečné učebnice prezentují mužskou roli uvnitř rodinných generačních vzorců syna, otce a dědečka. Dále analyzuje učebnicovou prezentaci maskulinity v pracovním prostředí, v armádě a ve společnosti obecně.

Abstract: The objective of this thesis is to capture the concepts of masculinity as they were reflected in Czechoslovakian textbooks from 1918 to 1939. The objects of this analysis are mainly the textbooks of civic education, first stage readers, the texts of civil defence education and sexual education. The issue has been observed using current scientific approaches in the study of masculinity. The investigated masculinity is viewed mainly as a normative model passed on to the future generations. The differences between the models of masculinity depending on the age of an individual have also been taken into account during the examination of the original texts. The thesis also deals with the way the interwar textbooks present the masculine role within the schemes of family generations of a son, a father and a grandfather. Furthermore, the thesis analyses the presentation of masculinity in textbooks in the working environment, in the army and in the society in general.

Klíčová slova: maskulinita, učebnice, školství, meziválečné období

Keywords: masculinity, textbooks, education, interwar era

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 06:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz