Theses 

Communication Mix of Specified Company – Martina Adamcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Adamcová

Diplomová práce

Communication Mix of Specified Company

Communication Mix of Specified Company

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení komunikačního mixu společnosti SKIPI funpark a Montessori mateřská škola a pomocí akviziční marketinkové kampaně na Facebooku pro nábor dětí do Montessori mateřské školy. V teoretické části definuje některé teoretické pojmy a teorii pro sestavení komunikačního mixu společnosti a také se zabývá novými metodami digitálního marketingu a sociálních sítí, převážně se zaměřuje na sociální sít Facebook. V praktické části jsou představeny všechny dokumenty potřebné k relevantnímu sestavení komunikačního mixu. Na základě těchto údajů je sestaven komunikační mix funparku a Montessori mateřské školy odděleně. V poslední kapitole je analyzována akviziční marketingová kampaň pro nábor dětí do Montessori mateřské školy, která byla realizována převážně na sociální sítí Facebook.

Abstract: The main object of this diploma thesis is to set up Communication Mix for the company SKIPI funpark and Montessori kindergarten and by Facebook acquisition campaign bring a particular number of applications to Montessori kindergarten. In theoretical part, it is described theory of setting Communication Mix of specified Company and also, new methods of digital marketing and social networking focused on Facebook. In the practical part, we summarize all the documents that are needed for properly setting a Communication Mix, based on those documents, the Communication Mix of funpark and Montessori kindergarten is set up separately. In the last chapter, we analyse the acquisition marketing campaign for Montessori kindergarten, which is led directly on Facebook.

Keywords: Komunikačn\í mix, akvizičn\í kampaň, sociáln\í s\ítě, SKIPI funpark a Montessori mateřsk\á škola, Facebook marketing, Communication Mix, Acquisition campaign, Social sites, SKIPI funpark and Montessori kindergarten

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz