Martina Adamcová

Diplomová práce

Communication Mix of Specified Company

Communication Mix of Specified Company
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení komunikačního mixu společnosti SKIPI funpark a Montessori mateřská škola a pomocí akviziční marketinkové kampaně na Facebooku pro nábor dětí do Montessori mateřské školy. V teoretické části definuje některé teoretické pojmy a teorii pro sestavení komunikačního mixu společnosti a také se zabývá novými metodami digitálního marketingu a sociálních sítí, …více
Abstract:
The main object of this diploma thesis is to set up Communication Mix for the company SKIPI funpark and Montessori kindergarten and by Facebook acquisition campaign bring a particular number of applications to Montessori kindergarten. In theoretical part, it is described theory of setting Communication Mix of specified Company and also, new methods of digital marketing and social networking focused …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní